Tjenester

Industri-/Produktdesign

Forbedring av eksisterende produkter eller
innovasjon av nye produktkonsepter med fokus på:
behov, materiale, funksjon, estetikk og brukervennlighet.
Dette visualiseres gjennom tegninger og fysiske modeller og/eller 3D-modeller.

Service-/Tjenestedesign

Stort potensiale i offentlige tjenester!
Ser gjennom sluttbrukernes øyner ved å medvirke aktivt.
Identifiserer og forbedrer svake punkter i en tjeneste.
Ser på helheten ved å kartlegge aktivitet og kontaktpunkter hos involverte og påvirkningen av de.
Visualiserer funn, ideer og løsninger.

Interaksjonsdesign

Utforming av grafiske grensesnitt for nettsteder og applikasjoner for effektivitet og tilfredshet til brukerne.
Løsninger tilpasses målgruppens forutsetning og erfaring.
Endelig konsept visualiseres gjennom funksjonskonsept av app og/eller nettsider arbeidet fram i adobe indesign eller illustrator.